Administratiivküsimused

Toomas TIRS
esinduse asejuht haldusküsimustes
administratsiooniülem

Erika PARMAS
asejuhi assistent
tel +32 2 227 4394

Virko VAHT
julgeolekuspetsialist

Loa VELDI
asjaajamistalituse juht, protokolliküsimused

Mari METSAÄÄR
protokollireferent

tel +32 2 227 43 45