Eesti Euroopa Liiduga ühinemise ajajoon

 / 

Tänavu kevadel täitub 20 aastat Eesti ühinemisest Euroopa Liiduga. Selle puhul heidame pilgu ajalukku ja tuletame meelde olulisi hetki Eesti ühinemise teekonnal, mis nõudis meilt põhjalikku kodutööd ja aastatepikkusi diplomaatilisi jõupingutusi.

09.05.1950
Prantsusmaa välisminister Robert Schuman esitas deklaratsiooni ettepanekuga luua Euroopa Söe- ja Teraseühendus, millega pandi alus Euroopa Liidu loomisele Euroopa Söe- ja Teraseühenduse lepingu allkirjastamine Pariisis 18.04.1951. Foto: Euroopa Komisjon Euroopa Söe- ja Teraseühenduse lepingu allkirjastamine Pariisis 18.04.1951. Foto: Euroopa Komisjon
ESTÜ lepingu allkirjastasid 18. aprillil 1951 Pariisis Prantsusmaa, Lääne-Saksamaa, Itaalia, Madalmaad, Belgia ja Luksemburg ning see jõustus 23. juulil 1952.
1957. aastal kirjutasid samad riigid alla Rooma lepingule, mille alusel loodi lisaks ESTÜ-le Euroopa Majandusühendus ja Euroopa Aatomienergiaühendus.
1. juulil 1967 sündis ESTÜ, EMÜ ja Euratomi liitmise tulemusena institutsioon Euroopa Ühendused.
27.08.1991
Euroopa Ühenduste välisministrite erakorralisel kohtumisel Brüsselis tunnustasid EÜ liikmesriigid Eesti Vabariiki iseseisva riigina
1992
Eesti esimeseks esindajaks EÜ juures sai suursaadik Beneluxi maades Clyde Kull, kes andis 4. veebruaril oma volikirja üle EÜ Nõukogu presidendile João de Deus Pinheirole (Portugali välisminister) Clyde Kull andmas üle volikirja João de Deus Pinheirole. Foto: Clyde Kulli erakogu Clyde Kull andmas üle volikirja João de Deus Pinheirole. Foto: Clyde Kulli erakogu
28.04.1992
Oma volikirja andis Ülemnõukogu esimehele Arnold Rüütlile üle Euroopa Ühenduste suursaadik Eestis Ivo Dubois Suursaadik Ivo Dubois. Foto: Rahvusarhiiv Suursaadik Ivo Dubois. Foto: Rahvusarhiiv
01.11.1993
Jõustus Maastrichti leping, mis sõlmiti 07.02.1992 Maastrichti lepingu allkirjastamise tseremoonia 07.02.1992. Foto: Euroopa Komisjon Maastrichti lepingu allkirjastamise tseremoonia 07.02.1992. Foto: Euroopa Komisjon
Sellega asutasid EÜ liikmesriigid Euroopa Liidu.
12.06.1995
Kirjutati alla Eesti ja Euroopa Liidu vahelisele assotsiatsioonilepingule (Euroopa lepingule), mis jõustus 1. veebruaril 1998 Euroopa Komisjoni president Jacques Santer, Eesti peaminister Tiit Vähi ja Euroopa asjade minister Endel Lippmaa Euroopa lepingu allkirjastamisel. Foto: Clyde Kulli erakogu Euroopa Komisjoni president Jacques Santer, Eesti peaminister Tiit Vähi ja Euroopa asjade minister Endel Lippmaa Euroopa lepingu allkirjastamisel. Foto: Clyde Kulli erakogu
28.11.1995
Eesti esitas Euroopa Liidule ühinemisavalduse Eesti avaldus EL-iga ühinemiseks. Foto: Rahvusarhiiv Eesti avaldus EL-iga ühinemiseks. Foto: Rahvusarhiiv
jaanuar 1996
Jaanuari lõpus avati Tallinnas EL-i esindus, Euroopa Komisjoni delegatsioon Eestis Suursaadik John Kjær kohtumas president Lennart Meriga 28.09.2000. Foto: Presidendi Kantselei Suursaadik John Kjær kohtumas president Lennart Meriga 28.09.2000. Foto: Presidendi Kantselei
EK delegatsiooni juhtidena tegutsesid suursaadikud Ivo Dubois, Arhi Palosuo ja John Kjær, kes juhtis novembrini 2004 ka Euroopa Komisjoni Eesti esindust.
november 1996
Avati Brüsselis Marie Therese’i tänava büroohoones Eesti esindus Euroopa Liidu juures Eesti suursaatkonna hoone Brüsselis, kus asus ka EL-i esindus. Foto: välisministeeriumi arhiiv Eesti suursaatkonna hoone Brüsselis, kus asus ka EL-i esindus. Foto: välisministeeriumi arhiiv
Sinnamaani paikneti koos Eesti suursaatkonnaga Brüsseli äärelinnas Isidore Gerardi avenüül asuvas villas.

Eesti suursaadikuks Euroopa Liidu juures oli kuni 1997. aasta lõpuni Clyde Kull.

Järgmised Eesti suursaadikud ja alates maist 2004 alalised esindajad Euroopa Liidu juures:
Priit Kolbre (1998–2002)
Väino Reinart (2002–2007)
Raul Mälk (2007–2011)
Matti Maasikas (2011–2016)
Kaja Tael (2016–2019)
Rein Tammsaar (2020)
Aivo Orav (2020– )
14.–15.04.1997
Eestis oli visiidil Euroopa Komisjoni välissuhete volinik Hans van den Broek Pressikonverentsil vasakult EK välissuhete volinik Hans van den Broek, välisministeeriumi pressiesindaja Ethel Halliste, välisminister Toomas Hendrik Ilves, Eesti suursaadik EL-i juures Clyde Kull. Foto: välisministeeriumi arhiiv Pressikonverentsil vasakult EK välissuhete volinik Hans van den Broek, välisministeeriumi pressiesindaja Ethel Halliste, välisminister Toomas Hendrik Ilves, Eesti suursaadik EL-i juures Clyde Kull. Foto: välisministeeriumi arhiiv
Hans van den Broek kohtus peaminister Mart Siimanni, välisminister Toomas Hendrik Ilvese, EL-i reformide ministri Andra Veidemanni, Riigikogu aseesimehe Tunne Kelami, majandusminister Jaak Leimanni ja president Lennart Meriga. Van den Broek pidas rahvusraamatukogus loengu, milles valgustas Eesti ja EL-i suhete seisu, rõhutades Eesti edu majanduse vallas.
04.11.1997
Eestis oli visiidil Euroopa Komisjoni president Jacques Santer EK president Jacques Santer kohtumas president Lennart Meriga. Foto: välisministeeriumi arhiiv EK president Jacques Santer kohtumas president Lennart Meriga. Foto: välisministeeriumi arhiiv
Jacques Santer kohtus peaminister Mart Siimanni, välisminister Toomas Hendrik Ilvese ja president Lennart Meriga, kinnitas rahulolu Eesti ettevalmistustega Euroopa Liitu astumiseks ning et detsembri EL-i tippkohtumine peaks toetama laienemisläbirääkimiste alustamist Eestiga.
12.–13.12.1997
Luxembourgis toimus Euroopa Liidu tippkohtumine (Ülemkogu), kus EL-i riigijuhid kiitsid heaks Euroopa Komisjoni ettepaneku alustada 1998. aasta kevadel ühinemisläbirääkimisi Eesti, Küprose, Ungari, Poola, Tšehhi ja Slovakkiaga Luxembourgi Ülemkogust osavõtjad. Foto: Euroopa Komisjon Luxembourgi Ülemkogust osavõtjad. Foto: Euroopa Komisjon
31.03.1998
Brüsselis algasid Eesti ühinemisläbirääkimised Euroopa Liiduga ehk avati ühinemiskonverents Ühinemiskonverentsi Eesti delegatsioon. Vasakult Sirje Sepp, Külliki Linnamägi, Katrin Saarsalu, välisminister Toomas Hendrik Ilves, Priit Kolbre, Henrik Hololei, Ehtel Halliste. Foto: välisministeeriumi arhiiv Ühinemiskonverentsi Eesti delegatsioon. Vasakult Sirje Sepp, Külliki Linnamägi, Katrin Saarsalu, välisminister Toomas Hendrik Ilves, Priit Kolbre, Henrik Hololei, Ehtel Halliste. Foto: välisministeeriumi arhiiv
Ühinemiskonverentsil osalenud EL-i välisministrid 31.03.1998. Foto: Euroopa Komisjon

Ühinemiskonverentsil osalenud EL-i välisministrid 31.03.1998. Foto: Euroopa Komisjon

09.05.2001
Eestis tähistati esimest korda Euroopa päeva suurema avaliku üritusega Euroopa päevale pühendatud katusekontsert 09.05.2001. Foto: välisministeeriumi arhiiv Euroopa päevale pühendatud katusekontsert 09.05.2001. Foto: välisministeeriumi arhiiv
2001. aastal korraldas MTÜ Eesti Euroopa Liikumine koostöös välisministeeriumiga esimest korda Eestis avalikult Euroopa päeva.Välisministeeriumi ees toimus katusekontsert , kus esinesid Eesti eurolaulik Ines ja Soome etno-rokkansambel Värttinä.
9. maid, Schumani deklaratsiooni aastapäeva, otsustati hakata tähistama Euroopa päevana juulis 1985 Milanos toimunud Euroopa Ühenduste tippkohtumisel.
17.–18.2001
Eestis olid visiidil Euroopa Komisjoni president Romano Prodi ja laienemisvolinik Günther Verheugen Peaminister Mart Laar (keskel) tutvustamas Stenbocki majas EK president Romano Prodile (vasakul) ja laienemisvolinik Günther Verheugenile (paremal) e-valitsuse süsteemi. Taga välisministeeriumi protokolliülem Toivo Tasa. Foto: välisministeeriumi arhiiv Peaminister Mart Laar (keskel) tutvustamas Stenbocki majas EK president Romano Prodile (vasakul) ja laienemisvolinik Günther Verheugenile (paremal) e-valitsuse süsteemi. Taga välisministeeriumi protokolliülem Toivo Tasa. Foto: välisministeeriumi arhiiv
Romano Prodi ja Günther Verheugen kohtusid president Lennart Meri, riigikogu aseesimehe Tunne Kelami ja parlamendi liikmetega, peaminister Mart Laari ning välisministri konsultatiivnõukogu liikmetega. Anti teada EL-i põllumajanduse ja regionaalarengu abiprogrammi SAPARD-i kaudu Eestile 12 miljoni euro eraldamisest, tunnustati ka Eesti head ettevalmistustööd Euroopa Liiduga ühinemisel.
Peaminister Mart Laar ja EK president Romano Prodi jalgrattatuuril Pärnus. Foto: välisministeeriumi arhiiv

Peaminister Mart Laar ja EK president Romano Prodi jalgrattatuuril Pärnus. Foto: välisministeeriumi arhiiv

Romano Prodi visiit algas mitteametliku kohtumisega peaminister Mart Laariga Pärnus, kus tehti jalgrattatuur.

12.–13.12.2002
Kopenhaagenis toimus Euroopa Liidu tippkohtumine (Ülemkogu), kus langetati otsus lõpetada läbirääkimised ja esitada ühinemiskutse Eestile, Küprosele, Leedule, Lätile, Maltale, Poolale, Slovakkiale, Sloveeniale, Tšehhile ja Ungarile Euroopa Liidu ja ühinemiskutse saanud riikide riigipead Kopenhaageni tippkohtumisel. Foto: Euroopa Komisjon Euroopa Liidu ja ühinemiskutse saanud riikide riigipead Kopenhaageni tippkohtumisel. Foto: Euroopa Komisjon
16.04.2003
President Arnold Rüütel ja välisminister Kristiina Ojuland kirjutasid Ateenas alla Eesti ühinemislepingule Euroopa Liiduga President Rüütel ja välisminister Ojuland allkirjastamas ühinemislepingut. Foto: välisministeeriumi arhiiv President Rüütel ja välisminister Ojuland allkirjastamas ühinemislepingut. Foto: välisministeeriumi arhiiv
14.09.2003
Eestis toimus rahvahääletus Euroopa Liiduga ühinemise ja Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise küsimuses Foto Peeter Langovits Foto Peeter Langovits
Hääletamas käis 64% valimisõiguslikest kodanikest, kellest 67% hääletas Eesti EL-iga ühinemise poolt.
2004
Veebruaris kolis Eesti esindus Euroopa Liidu juures Brüsselis eurokvartalisse Rue Guimardile Eesti esindus Euroopa Liidu juures Brüsselis. Foto: välisministeeriumi arhiiv Eesti esindus Euroopa Liidu juures Brüsselis. Foto: välisministeeriumi arhiiv
Hoone osteti 2002. aastal ja avati pidulikult mais 2004.
01.05.2004
2004
Mais alustas Tallinnas tegutsemist Euroopa Komisjoni esindus Eestis, mis asendas EK delegatsiooni President Toomas Hendrik Ilves, EK asepresident Siim Kallas ja EK Eesti esinduse juht Toivo Klaar Euroopa maja avamisel. Foto: Presidendi Kantselei President Toomas Hendrik Ilves, EK asepresident Siim Kallas ja EK Eesti esinduse juht Toivo Klaar Euroopa maja avamisel. Foto: Presidendi Kantselei

Euroopa Komisjon esindus Eestis paikneb Tallinnas Euroopa Liidu majas, mis avati pidulikult 12. jaanuaril 2007.

EK esinduse juhina jätkas EK delegatsiooni juhtinud suursaadik John Kjær novembrini 2004.

Järgmised EK Eesti esinduse juhid:

  • Toivo Klaar (2005–2010)
  • Hannes Rumm (2011–2016)
  • Keit Kasemets (2017–2022)
  • Vivian Loonela (2022– )
Euroopa Liidu maja Tallinnas Rävala pst 4.

Euroopa Liidu maja Tallinnas Rävala pst 4.

13.06.2004
Eestis toimusid esimesed Euroopa Parlamendi valimised, kus valiti 6 saadikut Valimiste reklaamplakat Valimiste reklaamplakat
Valimistel sai teistest ülekaalukalt rohkem hääli (76120) sotsiaaldemokraate esindav Toomas Hendrik Ilves, veel osutusid valituks Siiri Oviir (Keskerakond), Tunne-Väldo Kelam (Isamaaliit), Toomas Savi (Reformierakond), Marianne Mikko (SD) ja Ivari Padar (SD).
21.12.2007
Eesti liitus Schengeni viisa- ja õigusruumiga Teavitusplakat Tallinna sadamas. Foto: välisministeeriumi arhiiv Teavitusplakat Tallinna sadamas. Foto: välisministeeriumi arhiiv

Pidulikul üritusel Tallinna reisisadamas osalesid lisaks Eesti riigi juhtkonnale Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso, asepresident Franco Frattini, EL-i eesistujamaa Portugali peaminister José Socrates, Soome peaminister Matti Vanhanen ja veel mitmed EL-i riikide peaministrid.

Tallinna sadamas toimunud üritusel osalenute grupipilt. Foto: välisministeeriumi arhiiv

Tallinna sadamas toimunud üritusel osalenute grupipilt. Foto: välisministeeriumi arhiiv

01.01.2011
Eesti võttis kasutusele Euroopa Liidu ühisraha euro Teade kroonide vahetamisest eurode vastu sularahaautomaadis. Foto: välisministeeriumi arhiiv Teade kroonide vahetamisest eurode vastu sularahaautomaadis. Foto: välisministeeriumi arhiiv
Euro tuli käibele 1999. aastal korraga 11 Euroopa Liidu riigis, sularahana jõudis ringlusesse 2002. aastal.
01.12.2012
Tallinnas alustas tegevust EL-i IT-agentuuri peakorter 2018. aastal avatud avatud eu-LISA peakorteri uus hoone Tallinnas Vesilennuki tänaval. Foto: eu-LISA 2018. aastal avatud avatud eu-LISA peakorteri uus hoone Tallinnas Vesilennuki tänaval. Foto: eu-LISA
Agentuur eu-LISA (European Union Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice) haldab suuremahulisi integreeritud IT-süsteeme, mis osalevad Schengeni riikide sisejulgeoleku tagamisel, võimaldavad Schengeni riikidel vahetada viisaandmeid, aitavad kindlaks määrata iga konkreetse varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava liikmesriigi.
2013
Septembris avati Tallinnas Euroopa Kool Tallinna Euroopa Kooli õpilased kooli 10. sünnipäeva tähistamas. Foto: Tallinna Euroopa Kool Tallinna Euroopa Kooli õpilased kooli 10. sünnipäeva tähistamas. Foto: Tallinna Euroopa Kool
Tallinna Euroopa Koolis (Tallinn European School, TES) alustas 2013. aastal õppimist 75 õpilast enam kui 20 riigist. 2023/2024. õppeaastal on koolis ca 500 õpilast, koolis õpetatakse 11 Euroopa keelt. Euroopa Kool pakub haridust ennekõike Euroopa Liidu asutustes töötavate inimeste lastele.
01.07.2017
Algas Eesti pooleaastane eesistumine Euroopa Liidu Nõukogus Eesti eesistumise logo ja disain Eesti eesistumise logo ja disain
Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker ja Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk koos president Kersti Kaljulaidi ja peaminister Jüri Ratasega Eesti eesistumisele EL-i Nõukogus pühendatud avatseremoonial Kultuurikatlas 29.06.2017. Foto: EU2017EE

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker ja Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk koos president Kersti Kaljulaidi ja peaminister Jüri Ratasega Eesti eesistumisele EL-i Nõukogus pühendatud avatseremoonial Kultuurikatlas 29.06.2017. Foto: EU2017EE

29.09.2017
Tallinnas toimus Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise raames EL-i digitaalvaldkonna tippkohtumine (Tallinn Digital Summit) EL-i riikide valitsusjuhid Tallinnas tippkohtumisel 29.09.2017. Foto: Riigikantselei EL-i riikide valitsusjuhid Tallinnas tippkohtumisel 29.09.2017. Foto: Riigikantselei
Tippkohtumisest võtsid osa EL-i riikide peaministrid ja Euroopa Komisjoni juhtkond eesotsas president Jean-Claude Junckeriga. Sellest alates muutus Tallinn Digital Summit iga-aastaseks ürituseks.
01.09.2020
Brüsselis asus tööle Eesti praegune alaline esindaja Euroopa Liidu juures suursaadik Aivo Orav Suursaadik Aivo Orav. Foto: Euroopa Liit Suursaadik Aivo Orav. Foto: Euroopa Liit
05.10.2021
Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen tegi oma esimese visiidi Eestisse Ursula von der Leyen ja peaminister Kaja Kallas ühisel pressikonverentsil Ülemiste linnakus. Foto: Stenbocki maja Ursula von der Leyen ja peaminister Kaja Kallas ühisel pressikonverentsil Ülemiste linnakus. Foto: Stenbocki maja
Von der Leyen oli Euroopa Liidu taasterahastust (NextGenerationEU) finantseeritavate riiklike kavade heakskiitmise puhul ringsõidul Euroopa pealinnades, et anda üle komisjoni hinnang Eesti taaskäivitamiskavale. Ta kohtus peaminister Kaja Kallasega ning tutvus Ülemiste linnaku ja Eesti digilahendustega.
09.05.2023
Tallinnas Vabaduse väljakul tähistati välisministeeriumi eestvedamisel Euroopa päeva suurejoonelise kontserdiga Euroopa päeva kontserdil Vabaduse väljakul. Foto: välisministeerium Euroopa päeva kontserdil Vabaduse väljakul. Foto: välisministeerium
Kontserdi peaesinejaks oli Eurovisioni lauluvõistluse võitnud Kalush Orchestra Ukrainast.
Kalush Orchestra Vabaduse väljakul. Foto: välisministeerium

Kalush Orchestra Vabaduse väljakul. Foto: välisministeerium

02.10.2023
Euroopa Liidu välisministrite kohtumine Ukrainas Kiievis Euroopa Liidu välisministrid Ukrainas. Foto: välisministeerium Euroopa Liidu välisministrid Ukrainas. Foto: välisministeerium
Kohtumisel president Volodõmõr Zelenskõiga arutati EL-i julgeolekutagatisi Ukrainale ning riigi ülesehitust ja reforme. Nüüd kasutab Eesti oma kogemusi, et aidata ka teisi Euroopa Liitu pürgivaid riike, sealhulgas Ukrainat, teel NATO-sse ja Euroopa Liitu.