Ühine välis- ja julgeolekupoliitika (PSC)

Rue Guimard 11/13
1040, Brüssel
Telefon: +32 2 227 39 10
e-mail: permrep.eu@mfa.ee
e-posti aadressid sisaldavad täisnime – eesnimi.perenimi@mfa.ee

 

Erika ELLAMAA-OTS
suursaadik

 • esindaja poliitika- ja julgeolekukomitees (PSC)

 

Liisa PALL
PSC-i suursaadiku abi

Tel +32 2 227 4318

 

Koordineerimine

Sandra REINTAMM
3. sekretär

 • aseesindaja poliitika- ja julgeolekukomitees (PSC), Nicolaidis, PSC koordineerimine

Indrek SIREL
kindralmajor

 • esindaja EUMC (EL Sõjaline Komitee) juures

Resideerib esinduses NATO juures, tel +32 2 707 9540

Alo VALDNA
kolonelleitnant

 • sõjalise esindaja asetäitja

Tel +32 2 227 4309;
NATO-s +32 2 707 9595

Antek KASEMAA
kolonelleitnant

 • Eesti esindaja Euroopa Liidu sõjalise väevõime töögrupis

Tel +32 2 227 4358

Kati ROOSTAR
3. sekretär

 • RELEX, CORLX (Relex/Sanctions), CFSP õigusaktid, sh EL sanktsioonid, EL sõjalise ja tsiviilse kriisihaldamise operatsioonid, CFSP eelarve, EL eriesindajad

Jüri KAHN
nõunik

 • COMAG (Põhja-Aafrika), COMEM (Lähis-Ida ja Pärsia lahe riigid)

Kaisa LAEVER
3. sekretär

 • COEST (Venemaa, Ukraina, Kesk-Aasia), ida-suunaline strateegiline kommunikatsioon, Põhjadimensioon, Arktika Nõukogu, Läänemeremaade Nõukogu

Kerttu MÄGER
atašee

 • COEST (Gruusia, Armeenia, Aserbaidžaan, Moldova, Valgevene), Euroopa Naabruspoliitika (ENP), Idapartnerlus, Must meri

Heli PARAŠIN
atašee

 • COELA (EL laienemine), COWEB (Lääne-Balkan), CVM (Bulgaaria ja Rumeenia ülevaatemehhanism), Küprose järelduste töögrupp, EFTA (Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon)

Indrek KIVERIK
nõunik

 • COASI, COHOM (inimõigused), EEA (Euroopa Majanduspiirkond), GSP (EL soodustollide süsteem)

Birgit PODELSKY
atašee

 • COAFR (Aafrika), terrorismivastane võitlus, migratsioon

Kert AJAMAA
atašee

 • CSDP tsiviilaspektid, CIVCOM (tsiviilne kriisihaldus), CONOP (tuumarelva leviku tõkestamine), CODUN (desarmeerimine ja relvastuskontroll)

Oliver MÕRU
kaitsepoliitika nõunik

 • CSDP kaitseaspekt, PMG (poliitilis-sõjalised küsimused), Athena mehhanismi erikomitee, EL-NATO võimete grupp, EL Satelliidikeskus